MẶT BẰNG TẦNG 3 - 21 BLOCK B


 

 

MẶT BẰNG TẦNG 4 - 21