Tin tức RioLand

RIO LAND - 4 NĂM VẸN TRÒN

RIO LAND - 4 NĂM VẸN TRÒN

21/03/2019 là ngày mang ý nghĩa quan trọng với toàn thể CB-NV Công ty Cổ phần BĐS Rio Land, đánh dấu kỷ niệm tròn 4 năm thành lập trên con đường hướng đến mô hình một nhà phát triển, phân phối BĐS chuyên nghiệp tại thị trường BĐS TP.HCM.