Tin tức Thị trường

Dòng tiền đang… xuôi vào nhà đất

Dòng tiền đang… xuôi vào nhà đất

Với cam kết duy trì mức tăng giá USD không quá 2%/năm của ngân hàng nhà nước, rất nhiều người dân đã lựa chọn gửi tiết kiệm VND thay vì găm giữ...