Tin tức Thị trường

Quận 9 không còn xa

Quận 9 không còn xa

Trên các diễn đàn nhà đất cũng như trên các sàn giao dịch và ở từng góc phố TP.HCM nhiều tháng qua, một địa chỉ được nhắc đến với tần suất tăng dần...