Tin tức Thị trường

Dòng tiền đang… xuôi vào nhà đất

Dòng tiền đang… xuôi vào nhà đất

Với cam kết duy trì mức tăng giá USD không quá 2%/năm của ngân hàng nhà nước, rất nhiều người dân đã lựa chọn gửi tiết kiệm VND thay vì găm giữ...
Quận 9 không còn xa

Quận 9 không còn xa

Trên các diễn đàn nhà đất cũng như trên các sàn giao dịch và ở từng góc phố TP.HCM nhiều tháng qua, một địa chỉ được nhắc đến với tần suất tăng dần...