Phúc lợi cán bộ nhân viên

Rio Land: “Trao thành ý - thắt chặt yêu thương”

Rio Land: “Trao thành ý - thắt chặt yêu thương”

Tết Trung Thu mang một ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, là Tết “đoàn viên” để mọi người có dịp quây quần bên mâm cỗ, thắt chặt thêm tình thân gia đình, tình bạn hữu thâm giao.