Tổng quan dự án

 • Tổng diện tích: 18.333m2
 • Tổng số căn hộ: 1.222 căn
  Quy mô: Gồm 3 tòa căn hộ
  Tòa 01: có 15 tầng, tổng cộng 494 căn hộ.
  Tòa 02: có 17 tầng, tổng cộng 364 căn hộ.
  Tòa 03: có 19 tầng, tổng cộng 364 căn hộ.
  Diện tích: Trung bình từ 48m2 đến 74 m2.
  Mật độ xây dựng: 41%

HìNH ẢNH CĂN HỘ

QUY MÔ DỰ ÁN

 • Tổng diện tích:
  18.333 m2
 • Tổng số căn hộ:
  1.222 căn
 • Tòa 01:
  có 15 tầng, tổng cộng 494 căn hộ.
 • Tòa 02:
  có 17 tầng, tổng cộng 364 căn hộ.
 • Tòa 03:
  có 19 tầng, tổng cộng 364 căn hộ.
 • Diện tích:
  Trung bình từ 48m2 đến 74 m2.
 • Mật độ xây dựng:
  41%
QUY MÔ DỰ ÁN