Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Chuyên viên kinh doanh

200 Tp.HCM 30/09/2017 Mới

Giám đốc Marketing

1 Tp.HCM 30/09/2017 Mới

Trưởng phòng kinh doanh

2 Tp.HCM 30/09/2017